Personaleforhold

I modsætning til Kommunale daginstitutioner og Selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst, så gælder de almindelige kommunale overenskomster for pædagoger og pædagogmehjælpere ikke i de Private daginstitutioner.

 

Dette skyldes at private daginstitutioner er private virksomheder uden for det kommunale forhandlingsområde.I princippet gælder altså ingen overenskomster for de private daginstitutioner der frit kan tilbyde sine ansatte de løn- og ansættelsesvilkår, som arbejdsgiveren ønsker.

 

Dog gælder det for den store gruppe af de private daginstitutioner, der tidligere har været enten selvejende daginstitution med driftsoverenskomst, eller kommunal daginstitution, at disse institutioner som udgangspunkt vil være forpligtede til enten at følge vilkårene i de kommunale overenskomster eller at have tiltrådt/indgået en lignende særlig overenskomst med de forhandlingsberettige organisationer, BUPL og FOA.

 

En række organisationer på daginstitutionsområdet - herunder Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) har med hhv. BUPL og FOA aftalt nogle såkaldte "tiltrædelsesoverenskomster", som institutioner tilknyttet de respektive organisationer kan vælge at tiltræde - istedet for som selvstændig arbejdsgiverpart, at indgå selvstændige overenskomster med fagforeningerne.

 

På BUPLs hjemmeside kan du finde de forskellige tiltrædelsesoverenskomster, løntabeller og meget mere om Personaleforhold for ansatte i private daginstitutioner.

 

Også DLOs hjemmeside har informationer om personaleforhold i private daginstitutioner - herunder kan du bl.a. downloade DLOs tiltrædelsesoverenskomster, og de tilhørende tiltrædelsesblanketter til disse.