Lov og regler

Der er en række lovbestemmelser, vejledninger og bekendtgørelser, som det må anbefales, at man får overblik over og kendskab til, før man går i gang med at etablere en privat daginstitution - og det gælder naturligvis også hvis man er ejer, leder eller bestyrelse for en privat daginstitution, der er i drift.

 

Vi bringer her en oversigt over de centrale lovbestemmelser, veledninger og bekenstgørelser - med links til disse:

 

  • Dagtilbudsloven (Se i sær § 19 og 20 m.fl.)
  • (En omfattende ministeriel vejledning, der uddyber og forklarer  reglerne i selve Dagtilbudsloven).
  • Bekendtgørelsen om dagtilbud (En ministeriel bekdendtgørelse, der især regulerer forholdene omkring de kommunale tilskud, forældrebetaling m.m.
  • Kommunernes Landsforenings vejledning om private daginstitutioner (pdf - 136 kb)
     i forbindelse med at loven om privatinstitutioner blev indført i 2005
  • Branchevejledning om nybyggeri og renovering af daginstitutioner (pdf - 997 kb)
  • Inspirationshæfte om Kommunernes tilsyn med daginstitutioner (pdf - 2,6 MB)