Rooftop: Støt op om børnenes ildsjæle i valgkampen

Af institutionsleder Radhika Larsen, Rooftop

/Medlem af netværket “Vi bakker op om private daginstitutioner og pasningsordninger”

 

 

Børns mistrivsel i daginstitutioner og skoler er i fokus, og som børnehave-iværksætter siden 2019 vil jeg sammen med andre institutionsledere gerne give nogle bud på, hvad vi kan gøre:

 

 

Lad os åbne op og skabe mere gennemsigtighed og bedre samarbejde mellem det offentlige og private.

 

 

Det var med stor glæde, at vi i Rooftop her på Amager kunne ånde lettet op, da De Radikale trak støtten til et forslag fra Enhedslisten og regeringen, der ville lukke muligheden for, at vi som selvstændige kan starte og drive egne pasningstilbud i Danmark.

 

 

Ligesom mange andre private ejere af institutioner har vi været meget kede af at blive mistænkeliggjort som “profitmagere”, og vi er derfor glade for, at vi blev hørt som de selvstændige ildsjæle på børnepasningsområdet, vi faktisk er. 

 

 

Forskel på børn
Selv skabte jeg Rooftop efter at have arbejdet med it i Mærsk i en årrække og haft min datter i den private institution Lillekilde i Valby, hvor jeg som mor oplevede en lille pige, der stortrivedes.

 

 

Det gav mig ideen om at skabe en integreret institution på Amager med den bedste danske pædagogik og et internationalt udsyn. 

 

 

Vi har i dag et virkelig godt samarbejde med Københavns Kommune, Men der er plads til forbedring, for vi har svært ved at gennemskue, hvordan tilskuddet til børnene udregnes, og vi har ingen muligheder for at klage, når vi mener at beregningerne er forkerte. 

 

 

Samtidig oplever vi, at støtten til børn og familier, der har særlige udfordringer, er blevet sat væsentligt ned i kommunen - på trods af at de burde have samme rettigheder til støtte, som børn i offentlige institutioner.

 

 

Pasning med hjertet
Vi appellerer derfor nu til de lokale folketingskandidater om at komme på besøg hos os i valgkampen: Kom og oplev, hvordan vi har skabt en daginstitution med 48 børn på venteliste og et miljø, hvor personale og ledelse er drevet af passion: For det er nøglen til succes.

 

 

Hvis I som beslutningstagere ville se mere på, hvordan vi skaber trivsel i privat regi, kunne vi måske på den lange bane spare mange penge på psykiatrien og alle de udgifter, der kommer, når vi ikke har passet vores børn godt nok.

 

 

Lad os blive bedre til at løfte familiernes velfærd sammen. 

Vi ønsker alle, der brænder for at give vores børn en bedre hverdag, et rigtig godt folketingsvalg.

 

 

OM ROOFTOP

Radhika Larsen skiftede it-karrieren ud med en pædagoguddannelse og skabte Rooftop i 2019 med midler fra Vækstfonden og efter inspiration fra den private institution Lillekilde i Valby, hvor hendes egen datter blev passet. Rooftop er i dag en privat integreret institution med den bedste danske pædagogik med internationalt udsyn, 29 ansatte og 100 børn.